Hướng dẫn xem Camera

Ngày đăng : 2013-11-30 03:07:10 - Chuyên mục : Live Camera

Quý Phụ huynh vui lòng sử dụng trình duyện Internet Explorer để tương thích nhất với hệ thống Camera của nhà trường

Camera Cơ sở 1

http://chuechcon.no-ip.org

Camera Cơ sở 2

http://mamnonchuechcon.dlinkddns.com

Camera Cơ sở 3

http://chuechconltt.no-ip.biz

Nếu gặp vấn đề trong quá trình xem Camera, Quý phụ huynh vui lòng liên hệ với phụ trách tại các cơ sở:

Cơ sở 1: 0511.363.5454

Cơ sở 2: 05113.522.678

Cơ sở 3: 05113.624.311

Quý phụ huynh có thể liên hệ với phục trách kỹ thuật: 0919.370.140 (Nghĩa)

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của Quý phụ huynh